Zelená pro vaše investice

Propagační sdělení korporátních CZK dluhopisů s výnosem 9,2 % p. a. a EUR dluhopisů s výnosem 7,0 % p. a. emitenta EFG Acquisitions & development a.s. (EFGA). Společnost je strategicky začleněna do Energy financial group a.s. (EFG) s cílem akvizic a následného rozvoje projektů v oblasti energetického využití biologicky rozložitelných odpadů pro výrobu biometanu, zeleného ekvivalentu zemního plynu.

Mám zájem investovat!

Telefon: +420 604 249 390
Email: dluhopisy@efg-holding.cz

Pozitivní dopad

Investujeme výhradně do projektů šetrných k životnímu prostředí.

Český emitent

Zaměřujeme se na lokální zpracování bioodpadů na čistou energii.

N

Prospekt ČNB

Vydaný prospekt pro orientaci ve vydané emisi dluhopisů najdete níže.

Stabilní v krizi

Naše investice jsou prokazatelně rezistentní vůči výkyvům trhu.

Investujte do světa, ve kterém byste si přáli žít.

Co jsou to zelené dluhopisy?

Dluhopisy EFGA splňují pokyny „ICMA Green Bond Principles 2021“ s cílem podpory financování udržitelných projektů. Tento rámec pro zelené dluhopisy zohledňuje také kritéria EU Taxonomie a principy vymezené v návrhu „European Green Bond Standard“ v souvislosti s použitím výnosů z dluhopisů a zajištění jejich transparentnosti. Emitent se dále soustředí na dodržení zásad tzv. odpovědného investování a přispívá k cílům OSN pro udržitelný rozvoj. Zaměřuje se přitom na odpovědnou spotřebu a výrobu, dostupnou čistou energii a opatření v oblasti klimatu.

Stabilní výnos a investice

Emitent se zaměřuje na spolehlivou a progresivní investiční oblast obnovitelných zdrojů. Veškeré aktivity financované výnosy z dluhopisů EFGA budou prováděny v souladu s cíli Evropské unie a České republiky do roku 2050, jejichž pevný rámec poskytuje „Zelená dohoda pro Evropu“. Konkrétně prostředky napomohou k dosažení cíle 42,5 % energie z obnovitelných zdrojů do roku 2030 a cíle nulových emisí do roku 2050 v Evropské unii.

  Význam dluhopisů EFGA

  Na území ČR je výroba biometanu zatím jediným prokazatelně funkčním řešením, jež může sloužit jako částečná alternativa ruského zemního plynu. Vzhledem k aktuálnímu geopolitickému dění jsou tedy projekty emitenta strategicky významné z hlediska řešení energetické a bezpečnostní krize. Cílem EFGA je v neposlední řadě přispět také ke snižování uhlíkové stopy České republiky.

  více informací o dluhopisech

  Výnosy z dluhopisů bude EFG Acquisitions & development a.s. v rámci investiční strategie mateřské společnosti Energy financial group a.s. naplňovat cíle v oblasti recyklace odpadů, výroby a distribuce elektrické energie, tepla a biometanu (plnohodnotné alternativy zemního plynu).

  Mám zájem investovat!

  Telefon: +420 604 249 390
  Email: dluhopisy@efg-holding.cz

  b

  Název emise

  EFG AQ&D 9,20/27 CZK I.

  Emitent

  EFG Acquisitions & development a.s.

  ISIN

  CZ0003550659

  Minimální investice

  100 000 Kč

  Úroková sazba

  9,2 % p. a.

  Výplata výnosu

  Kvartálně

  }

  Splatnost jistiny

  15. 11. 2027

  N

  Prospekt schválený

  ČNB

  Objem emise

  350 mil. Kč

  Dluhopis je zaknihován u Centrálního depozitáře cenných papírů (CDCP).

  KONEČNÉ PODMÍNKY CZK EMISE

  Spočítat výnos CZK emise?

  Spočítat výnos EUR emise?

  b

  Název emise

  EFG AQ&D 7,00/27 EUR I.

  Emitent

  EFG Acquisitions & development a.s.

  ISIN

  CZ0003550667

  Minimální investice

  5 000 €

  Úroková sazba

  7,0 % p. a.

  Výplata výnosu

  Kvartálně

  }

  Splatnost jistiny

  15. 11. 2027

  N

  Prospekt schválený

  ČNB

  Objem emise

  15 mil. €

  Dluhopis je zaknihován u Centrálního depozitáře cenných papírů (CDCP).

  KONEČNÉ PODMÍNKY EUR EMISE

  Investujte do světa, ve kterém byste si přáli žít.

  Více o společnosti emitenta

  Faktickým předmětem činnosti EFG Acquisitions & development a.s. založené roku 2022 je správa podílů v dceřiných společnostech, vyhledávání nových investičních příležitostí a jejich realizace. Cílem je dynamické rozšiřování portfolia odpadářských bioplynových stanic a biometanových instalací včetně rozvíjení strategických partnerství v této výrobní oblasti.
  Emitent je součástí skupiny EFG, která má za sebou realizaci a optimalizaci prokazatelně funkčních projektů bioplynových stanic včetně výstavby EFG Rapotín BPS, která začala jako první v České republice vyrábět a dodávat biometan do plynárenské sítě. Společnost EFGA tak disponuje unikátním know-how potřebným pro realizaci dalších projektů v této výrobní oblasti.

  Jak peníze zhodnotíme?

  Základním cílem emitenta jsou akvizice stávajících bioplynových stanic (dále jen BPS), zpravidla zemědělských, a jejich následná technologická optimalizace, přebudování na odpadářské stanice a doplnění/nahrazení výroby elektrické energie/tepla o výrobu biometanu.

  Emitent cílí na český a slovenský trh a jeho cílem je akvizice minimálně dvou stanic ročně, přičemž optimalizace akvírovaných projektů může probíhat přibližně 2 roky (proces stavebního řízení a samotná realizace).

  Projekty emitenta odráží výsledky několikaletých zkušeností mateřské společnosti Energy financial group a.s. z komplexního procesu instalace a zprovoznění jednotek „zeleného plynu“ až po jeho zobchodování.

  Popis plánovaných investic:

  • Akvizice zemědělských BPS vhodných k přebudování na odpadářské;
  • Financování přebudování akvírovaných zemědělských BPS na odpadářské;
  • Nákup technologií za účelem rozvoje akvírovaných BPS.

  Jak objednat Dluhopis?

  Pokud Vás zaujala naše nabídka dluhopisů, vyplňte prosím níže uvedený kontaktní formulář, po jehož odeslání Vás budeme kontaktovat. Naši investiční specialisté s Vámi rádi podrobně projdou celou nabídku až po uzavření smlouvy.

  Mám zájem investovat!

  Telefon: +420 604 249 390
  Email: dluhopisy@efg-holding.cz

  NEZÁVAZNÁ POPTÁVKA

  Upozornění: Schválení prospektu ČNB nelze chápat jako potvrzení o vhodnosti této investice. Emitent důrazně doporučuje všem potenciálním investorům, aby se nejdříve seznámili s prospektem a provedli vlastní zhodnocení rizikovosti investice, než učiní investiční rozhodnutí. Produkt, o jehož koupi uvažujete, je složitý a může být obtížně srozumitelný.

   Energy financial group a.s.
   Jdeme vstříc zelené budoucnosti

    

   Investiční skupina Energy financial group (EFG) se věnuje prosazování zásad cirkulární ekonomiky prostřednictvím investic do výstavby, provozu a inovací ekologicky šetrných energetických zařízení využívajících obnovitelné zdroje energie. Je českým lídrem na trhu s biometanem (BioCNG).

   V rámci holdingu EFG je budován integrovaný řetězec činností od sběru a logistiky bioodpadů, jejich zpracování a následného obchodování komodit. Skupina nyní vlastní dvě BPS, a to EFG Rapotín BPS a EFG Vyškov BPS.