České banky podepisují Memorandum o udržitelnosti investic

Banky působící na českém trhu se otevřeně přihlásily k posilování ekologického a společensky odpovědného podnikání v Česku. Chtějí se podílet na vytváření takového podnikatelského prostředí, které povede k udržitelnému a společensky odpovědnému rozvoji země. Principy, které jsou k dosažení tohoto cíle nezbytné, se zároveň banky zavázaly zohledňovat i ve svých činnostech.

Celkem deset bank podepsalo na půdě České bankovní asociace (ČBA) Memorandum pro udržitelné finance, ve kterém potvrdilo výše uvedený závazek.

Iniciativa domácího bankovního sektoru přichází v době, kdy EU zdůraznila plnění závazků v oblasti životního prostředí a sociálních podmínek a promítla je i do cílů programového období na léta 2021–2027. Jednou z výdajových priorit pro rozpočet EU pro toto období, jehož celkový objem dosáhne 1,8 bilionu EUR, je ochrana životního prostředí a klimatu a udržitelný rozvoj.

Iniciativa domácího bankovního sektoru přichází v době, kdy EU zdůraznila plnění závazků v oblasti životního prostředí

Součástí závazku bank popsaného v Memorandu je jejich připravenost ke spolupráci s veřejnou správou v rámci řešení specifické situace České republiky při spolufinancování projektů realizovaných za pomoci EU fondů. Banky jsou rovněž připraveny pomoci spolufinancovat ve spolupráci se státem strategické projekty co nejefektivnějším způsobem tak, aby jejich realizace co nejvíce přispěla k udržitelnému rozvoji naší země.

Členské banky ČBA zároveň založily Komisi pro udržitelné finance, která se bude dlouhodobě zabývat tím, jak mohou tyto instituce konkrétně přispívat k vytvoření podmínek pro udržitelný rozvoj Česka.

Tyto kroky navazují na dlouhodobé aktivity domácích bank směřující k posilování udržitelné prosperity země. Jako příklad lze uvést digitalizaci činností a přechod na „bezpapírové“ procesy, snižování uhlíkové stopy ve vlastních provozech, anebo tvorbu úvěrových a investičních portfolií zohledňujících aspekty udržitelnosti a ochrany životního prostředí.

K Memorandu ČBA pro udržitelné finance se (ke dni vydání tohoto tiskového sdělení – 11.03.2021) připojily tyto banky:

 1. Air Bank
 2. Česká spořitelna
 3. Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB)
 4. Československá obchodní banka (ČSOB)
 5. Hello bank!
 6. ING Bank
 7. Komerční banka
 8. MONETA Money Bank
 9. Raiffeisenbank
 10. UniCredit Bank

K 19.03.2021 se k Memorandu připojily další banky:

 1. Deutsche Bank
 2. Equa bank
 3. mBank

Zdroj a celé znění Memoranda: Česká bankovní asociace.

NEZÁVAZNÁ POPTÁVKA

Upozornění: Schválení prospektu ČNB nelze chápat jako potvrzení o vhodnosti této investice. Emitent důrazně doporučuje všem potenciálním investorům, aby se nejdříve seznámili s prospektem a provedli vlastní zhodnocení rizikovosti investice, než učiní investiční rozhodnutí. Produkt, o jehož koupi uvažujete, je složitý a může být obtížně srozumitelný.

  NOVINKY Z ODPOVĚDNÉHO
  INVESTOVÁNÍ & ESG

  Nová taxonomie EU pomůže definovat zelené aktivity

  Evropská komise nyní pracuje na standardech tzv. taxonomie, jejímž cílem je vyjasnit zásady naplnění záměrů ochrany životního prostředí a podpořit udržitelné investice. V praxi to znamená zejména nastavení vnímání investic z hlediska jejich druhotného...

  Proč mají zelené investice stále smysl?

  Dohody, dekarbonizace i zájem spotřebitelů: Popularita investic do ESG vzrostla a téma udržitelnosti se stalo jedním z pilířů investování. Díky tomu roste nejen nabídka takto orientovaných investičních produktů a strategií, ale i dostupnost dat, indexů a nezávislých...