Národní plán obnovy je těsně před dokončením

Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s dalšími rezorty a Úřadem vlády dokončuje Národní plán obnovy (NPO). Poslední podobu pošle do mezirezortního připomínkového řízení, poté materiál předloží vládě a následně ho dostane Evropské komise. Česku má pomoci finanční injekce z Evropské unie ve výši zhruba 172 miliard korun z přímých zdrojů a dalších případných úvěrových zdrojů.

Zmíněné desítky miliard korun Česku pomoci především v oblastech, které se řeší nezávisle na pandemii koronaviru. NPO připravují i jiné členské státy. Česko s mnoha z nich spolupracuje, stejně jako se zástupci zaměstnavatelů a zaměstnanců. Chybět nebude ani web či on-line veřejná debata plánovaná na duben.    

„Evropská komise vymezila přísné mantinely tomu, co v Národním plánu obnovy může být,“ připomíná vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

Nejde pouze o pomoc v řešení dopadů epidemie, řeší se i témata jako digitalizace, udržitelná doprava či zelená ekonomika.

„Evropské peníze by nám měly pomoci nastartovat a modernizovat ekonomiku po pandemii koronaviru, ale nejen v souvislosti s ní. Z Evropy bychom podle posledních informací mohli získat zhruba 172 miliard korun. Dále budeme mít možnost, pokud se pro ni rozhodneme, čerpat také půjčky až do výše asi 405 miliard korun,“ vypočítává Havlíček.

Koalice jedná o zapojení dalších přibližně 18 miliard korun ve formě úvěrů. Nejde přitom pouze o pomoc na řešení dopadů epidemie, v plánu se řeší i další témata jako digitalizace, udržitelná doprava, zelená ekonomika, zdravotnictví, vzdělávání, výstavba jeslí či domů pro seniory. Podle Havlíčka je český plán připraven dobře. „Věřím, že ČR bude patřit mezi první země, kterým ho Evropská komise potvrdí,“ doplňuje ministr.

Šest pilířů obnovy

Národní plán obnovy ČR je postaven na šesti pilířích, které vytváří podmínky pro rozvoj ekonomiky, reagují na specifická doporučení Evropské komise pro posílení hospodářského růstu a adresují témata udržitelného rozvoje, včetně dekarbonizace, digitalizace a podpory nejslabších regionů.

Na infastrukturu a zelenou tranzici je v tuto chvíli předpokládaná alokace asi 79 miliard korun, na výzkum, vývoj a inovace má putovat 14 miliard korun, na digitalizaci 34 miliard, pro vzdělávání a trh práce se nyní počítá přibližně s 41 miliardami korun, na instituce a podporu podnikání s více než 6,5 miliardami korun a do pilíře týkajícího se zdraví a odolnosti obyvatel by mělo putovat víc než 15 miliard korun.

Konkrétně by se v rámci NPO měla posílit odolnost zdravotnictví, měl by být podpořen systém prevence v onkologii včetně souvisejících kapacit, řešena ochrana přírody, vybudováno vysokokapacitní internetové připojení pro školy i domácnosti, digitalizovány školy nebo zaváděny inovace do podnikové praxe.

„Příprava Národního plánu obnovy stojí na kompromisu mezi požadavky kladenými na plán Evropskou komisí, potřebami a prioritami jednotlivých rezortů a všech relevantních partnerů – svazů, asociací, spolků, se kterými od podzimu jednáme,“ upřesňuje náměstkyně ministra průmyslu a obchodu pro hospodářskou politiku a podnikání Silvana Jirotková.

Další podrobnosti k Národnímu plánu obnovy.

NEZÁVAZNÁ POPTÁVKA

Upozornění: Schválení prospektu ČNB nelze chápat jako potvrzení o vhodnosti této investice. Emitent důrazně doporučuje všem potenciálním investorům, aby se nejdříve seznámili s prospektem a provedli vlastní zhodnocení rizikovosti investice, než učiní investiční rozhodnutí. Produkt, o jehož koupi uvažujete, je složitý a může být obtížně srozumitelný.

  NOVINKY Z ODPOVĚDNÉHO
  INVESTOVÁNÍ & ESG

  Nová taxonomie EU pomůže definovat zelené aktivity

  Evropská komise nyní pracuje na standardech tzv. taxonomie, jejímž cílem je vyjasnit zásady naplnění záměrů ochrany životního prostředí a podpořit udržitelné investice. V praxi to znamená zejména nastavení vnímání investic z hlediska jejich druhotného...

  Proč mají zelené investice stále smysl?

  Dohody, dekarbonizace i zájem spotřebitelů: Popularita investic do ESG vzrostla a téma udržitelnosti se stalo jedním z pilířů investování. Díky tomu roste nejen nabídka takto orientovaných investičních produktů a strategií, ale i dostupnost dat, indexů a nezávislých...