Zelená pro vaše investice

Propagační sdělení korporátních dluhopisů s úrokovým výnosem ve výši 6,5 % p. a. emitenta Energy financial group a.s. (EFG). Společnost je českým lídrem na trhu zpracování biologicky rozložitelného odpadu na zelenou elektrickou energii, teplo a biometan.

Mám zájem investovat!

Telefon: +420 604 249 390
Email: dluhopisy@efg-holding.cz

Pozitivní dopad

Investujeme výhradně do projektů šetrných k životnímu prostředí.

Český emitent

Jsme lídrem na trhu ekologického zpracování bioodpadů na energii.

N

Prospekt ČNB

Vydaný prospekt pro orientaci ve vydané emisi dluhopisů najdete níže.

Stabilní v krizi

Soustředíme se na oblasti prokazatelně rezistentní vůči výkyvům trhu.

Minimální riziko v době COVID-19

Soustředíme se na společensky odpovědné investice do výroby obnovitelné energie, která patří v době krizí, včetně současné, mezi nejméně zasažené oblasti. 

Profit pro malé i velké investory

Díky nižší nominální hodnotě dluhopisů umožňujeme profitovat z našich společensky odpovědných projektů širokému investorskému spektru.

Stabilní oblast obnovitelné energetiky

Vzhledem k sílícímu tlaku na dekarbonizaci průmyslu patří obnovitelné zdroje mezi nejvíce podporované investiční oblasti s vysokým potenciálem růstu.

informace o dluhopisu efg

Dluhopis je emitovaný za účelem investice do společnosti Energy financial group a.s., která se soustředí na výrobu energie z výhradně lokálních obnovitelných zdrojů, čímž výrazně napomáhá zlepšování životního prostředí České republiky.

Mám zájem investovat!

Telefon: +420 604 249 390
Email: dluhopisy@efg-holding.cz

b

Název emise

ENERGY FINANCIAL GROUP 26 I

Minimální investice

100 000 Kč
}

Splatnost jistiny

12. 11. 2026

Emitent

Energy financial group a.s.

Úroková sazba

6,5 % p. a.

N

Prospekt schválený

ČNB

ISIN

CZ0003525545

Výplata výnosu

Kvartálně

Objem emise

350 mil. Kč

PROSPEKT SCHVÁLENÝ ČNB
KE STAŽENÍ

Unijní prospekt pro růst

jak peníze zhodnotíme?

Celkový čistý výnos bude použit na naplňování střednědobé a dlouhodobé investiční strategie společnosti EFG v rámci ekologické likvidace odpadů, výroby a prodeje zelené energie.

Emitent dále využije prostředky především pro akvizice projektů ve zmíněných oblastech. Jejich prostřednictvím hodlá rozšiřovat portfolio produkovaných komodit a poskytovaných služeb.

Mám zájem investovat!

Telefon: +420 604 249 390
Email: dluhopisy@efg-holding.cz

Elektrárna na biomasu MOSTEK energo

Elektrárna zaměřená na ekologickou výrobu elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů (především z biomasových pelet). Součástí koncernu Energy financial group a.s. je od roku 2019.

Synergie ve skupině EFG

 • Stabilní obnovitelný zdroj energie.
 • Možnost budoucí úpravy palivového mixu (energetické využití odpadů).

Rekonstrukce 2020 – dokončena

Oprava turbogenerátoru a rekonstrukce ohřívačů vzduchu v zadní části kotle. Výsledkem je zvýšení účinnosti zařízení o 2 % a nižší spotřeba paliva o 5 %. Zlepšení provozního cash flow projektu o 9 milionů Kč ročně.

Investice: 10 milionů Kč

Investice 2021 – probíhající

Zprovoznění peletárny přidružené k elektrárně a investice do sušárny dřevní biomasy. Výsledkem je energetická optimalizace – využití tepla generovaného elektrárnou a snížení potřeby chlazení elektrárny v letních měsících – a výroba dřevních pelet k distribuci. Předpokládaná EBITDA společnosti převyšuje 29 milionů Kč.

Investice (odhad): 59 milionů Kč

  Bioplynová stanice EFG Vyškov BPS

  Odpadářská bioplynová stanice ve Vyškově u Brna s kapacitou zpracování 12 tis. tun odpadu ročně. Součástí koncernu Energy financial group a.s. je od srpna roku 2020. Ve stejném roce došlo k základní přestavbě energetického managementu. Díky kooperaci s dalšími společnostmi EFG působícími v regionu se podařilo stabilizovat cash flow dříve ztrátové společnosti a posunout ho do kladných hodnot.

  Synergie ve skupině EFG

  • Odpadářská bioplynová stanice (jeden z pěti dosavadně fungujících projektů v ČR).
  • Strategické rozšíření lokality pro svoz odpadů v moravském regionu (součinnost společností EFG Rapotín BPS a EFG Waste logistic).
  • Využití know-how v oblasti energetického využití odpadu a výroby biometanu.

  Rekonstrukce 2021 – probíhající

  Investice do navýšení kapacity zpracování odpadů a do instalace jednotky úpravy bioplynu na biometan. Výsledkem je předpokládaná EBITDA společnosti, převyšující 38 milionů Kč.

  Investice (odhad): 92 milionů Kč

  Společensky odpovědné investice

  Naším primárním investičním záměrem jsou akvizice nových bioplynových stanic a jejich optimalizace pro zpracování bioodpadu na moderní energetické komodity. Naše strategie je v souladu s legislativními a klimatickými závazky členských zemí Evropské unie.

   Energy financial group a.s.
   Jdeme vstříc zelené budoucnosti

    

   Investiční skupina EFG od roku 2007 prostřednictvím svých dceřiných společností buduje a provozuje projekty zaměřené na produkci obnovitelné energie. Primárně se soustředí na zpracování biologicky rozložitelného odpadu a výrobu biometanu (BioCNG). V těchto oblastech je lídrem na českém trhu.

   Společností vybudovaná moderní bioplynová stanice EFG Rapotín BPS je jediným zařízením svého druhu v ČR. Energy financial group a.s. dále provozuje bioplynovou stanici EFG Vyškov BPS a elektrárnu MOSTEK energo. Vyrobenou elektrickou energii a plyn následně prodává prostřednictvím společnosti EFG Green energy.

   Vyrábíme biometan

   Jsme prvním českým výrobcem biometanu (BioCNG), který dodáváme do distribuční sítě z naší bioplynové stanice poblíž Šumperka.

    Dodáváme zelenou energii

    Z biologicky rozložitelného odpadu vyrábíme elektřinu a biometan s neutrální uhlíkovou stopou. Naši energii dodáváme skrze vlastního registrovaného obchodníka se zelenou energií.

    Jak objednat Dluhopis?

    Pokud Vás zaujala naše nabídka dluhopisů, vyplňte prosím níže uvedený kontaktní formulář, po jehož odeslání Vás budeme kontaktovat. Naši obchodní specialisté s Vámi podrobně projdou celou nabídku, zodpoví Vaše dotazy a provedou Vás celým procesem.

    Mám zájem investovat!

    Telefon: +420 604 249 390
    Email: dluhopisy@efg-holding.cz

    NEZÁVAZNÁ POPTÁVKA

    Upozornění: Schválení prospektu ČNB nelze chápat jako potvrzení o vhodnosti této investice. Emitent důrazně doporučuje všem potenciálním investorům, aby se nejdříve seznámili s prospektem a provedli vlastní zhodnocení rizikovosti investice, než učiní investiční rozhodnutí. Produkt, o jehož koupi uvažujete, je složitý a může být obtížně srozumitelný.

     NOVINKY Z OBLASTI
     ODPOVĚDNÉHO INVESTOVÁNÍ

     Výroba energie z biologicky rozložitelného odpadu

     Výroba energie z biologicky rozložitelného odpadu

     Dopady epidemie nového druhu koronaviru zdůraznily skutečnost, která je už několik let stále zřetelnější. Závislost globální ekonomiky na fosilní energetice je znepokojivá. Celý svět v posledních měsících začal ještě intenzivněji než dříve zkoumat cesty vedoucí...

     BPS v Rapotíně už vytápí třetinu obce

     BPS v Rapotíně už vytápí třetinu obce

     Bioplynová stanice EFG Rapotín BPS, která patří do holdingu Energy financial group, v letošní zimní sezóně oproti loňsku o více než 60 % navýšila dodávky tepelné energie do obce Rapotín. Díky kogenerační jednotce napojené na nejmodernější technologii zpracování...