Strategické cíle EFG do roku 2021

Vážení obchodní partneři,


naše společnost má za sebou další rok, který přinesl hned několik nových projektů, řadu výzev a úspěchů, ale i nejistoty. Nedávná oslava příchodu roku 2021 je vhodnou příležitostí k bilanci za rok minulý a nastínění strategie pro rok příští. Dovolte nám tedy stručné vyjádření, ve kterém se zastavíme u obou těchto bodů.

Začneme shrnutím situace okolo pandemii COVID-19: Holding a provozy dceřiných společností Energy financial group byly za rok 2020 krizí ovlivněny pouze z hlediska přísnějších hygienických opatření, která bylo nezbytné přijmout. Jinak je krize zasáhla minimálně a na našich hospodářských výsledcích se neodrazila.

Navzdory těmto nepříznivým okolnostem si troufáme říci, že za sebou máme velmi úspěšný rok. Začátkem srpna jsme akvírovali další bioplynovou stanici ve Vyškově u Brna, v listopadu vydali první veřejnou emisi dluhopisů a na konci uplynulého roku jsme dokončili projekt obchodníka se zelenou elektřinou a plynem EFG Green energy.

Sektor obnovitelných zdrojů ve srovnání s konzervativnějšími investičními oblastmi vykazoval v posledních měřených letech značnou stabilitu a vzhledem k pandemii i překvapivě dobré zhodnocení. Jako investiční skupina jsme v době krize samozřejmě opatrnější, nicméně vzhledem k našemu zaměření ani zde nepředpokládáme, že by měla naše podnikání v příštích několika měsících výrazně ovlivnit. Díky aktuálním cílům Evropské unie je navíc jisté, že bude sektor obnovitelné energie nadále posilovat.

Energy financial group se chystá nadále budovat odpadářské bioplynové stanice v strategických lokalitách v rámci České republiky. Zároveň v novém roce počítáme i s akviziční činností, tedy rozšířením našeho portfolia o další energetické zdroje. Pro rok 2021 plánujeme investovat prostředky ve výši 400–500 milionů Kč, které se chystáme vložit do vývoje technologií a optimalizace jednotlivých provozů, a to v rámci stávajících i nových projektů.Pro rok 2021 má naše investiční skupina určené zejména tyto konkrétní cíle:


MOSTEK energo

Pro MOSTEK energo plánujeme investice do projektů přidružené sušárny a peletárny s cílem využití tepla generovaného elektrárnou. Plánovaná investice do projektu je ve výši 90 mil. Kč, přičemž předpokládaná EBITDA projektu převyšuje 29 milionů korun.


EFG Rapotín BPS

Na konci roku 2020 jsme v EFG Rapotín BPS zahájili průzkum trhu s cílem najít vhodnou technologii ke zpracování směsného komunálního odpadu. Díky možnostem rozšíření technologie v areálu na nedostatečně využitém pozemku bývalých rapotínských skláren přitom plánujeme další rozvoj tohoto projektu.


EFG Vyškov BPS

V letošním roce budou v rámci naší nové BPS u Brna probíhat projektové práce s cílem navýšení její kapacity zpracování odpadu. Dalším krokem by pak měla být výroba biometanu podobně jako v EFG Rapotín BPS, kterou začínáme již nyní plánovat. Spuštěna by mohla být v příštích několika letech. Výsledkem je předpokládaná EBITDA společnosti, převyšující 38 milionů Kč.


EFG Green energy

K začátku roku 2021 jsme spustili také nový projekt EFG Green energy, který má potenciál přinést skupině EFG výrazné zisky a jehož prostřednictvím nabízíme naši elektřinu a plyn z obnovitelných zdrojů přímo koncovým zákazníkům. Naši zelenou elektřinu přitom vyrábíme ve vlastních provozech EFG, a proto je ve srovnání s konkurencí cenově dostupnější.

Energie, kterou si u nás klient koupí, pochází zejména z biologicky rozložitelného odpadu, který bývá označován za obnovitelný zdroj budoucnosti. Svoz odpadu do našich zařízení si zajišťujeme sami, tudíž máme celý výrobní a prodejní cyklus pod kontrolou od zajištění vstupní suroviny přes výrobu energie až po její distribuci koncovým zákazníkům. Projektem jsme tak de facto uzavřeli portfolio námi nabízených služeb. Zároveň věříme, že je náš nový projekt zajímavý i pro investory, kteří se díky němu mohou stát součástí výroby energie coby koncového produktu a zároveň ji sami využívat.


NEZÁVAZNÁ POPTÁVKA

Upozornění: Schválení prospektu ČNB nelze chápat jako potvrzení o vhodnosti této investice. Emitent důrazně doporučuje všem potenciálním investorům, aby se nejdříve seznámili s prospektem a provedli vlastní zhodnocení rizikovosti investice, než učiní investiční rozhodnutí. Produkt, o jehož koupi uvažujete, je složitý a může být obtížně srozumitelný.

  NOVINKY Z ODPOVĚDNÉHO
  INVESTOVÁNÍ & ESG

  Nová taxonomie EU pomůže definovat zelené aktivity

  Evropská komise nyní pracuje na standardech tzv. taxonomie, jejímž cílem je vyjasnit zásady naplnění záměrů ochrany životního prostředí a podpořit udržitelné investice. V praxi to znamená zejména nastavení vnímání investic z hlediska jejich druhotného...

  Proč mají zelené investice stále smysl?

  Dohody, dekarbonizace i zájem spotřebitelů: Popularita investic do ESG vzrostla a téma udržitelnosti se stalo jedním z pilířů investování. Díky tomu roste nejen nabídka takto orientovaných investičních produktů a strategií, ale i dostupnost dat, indexů a nezávislých...