Už rok proudí v českých plynovodech zelený biometan, loni to bylo 718 tisíc m3

Vývoj v energetice ukazuje, že větší využití biometanu bude nutné pro splnění emisních cílů EU, ke kterým se Česká republika zavázala. Jako první v tuzemsku vtláčí do své plynárenské sítě biometan největší domácí distributor zemního plynu, společnost GasNet. Za první rok to bylo 718 tisíc m3 biometanu, což by pokrylo spotřebu jedné menší obce se stovkami obyvatel. Tento moderní obnovitelný zdroj energie vyrábí bioplynová stanice EFG Rapotín BPS v Rapotíně na severní Moravě.

„Jedná se o průkopnický projekt pro celou českou energetiku. Jako lídr v distribuci zemního plynu jsme ho maximálně podpořili. Výroba a vtláčení biometanu do distribuční plynárenské sítě je oblast, kterou dlouhodobě sledujeme a spoluutváříme. Jsme plynaři a věříme v budoucnost plynu v jakékoli formě. Biometan je podle nás palivem budoucnosti a bude hrát v moderní energetice důležitou roli,“ říká Michal Ostatnický ze společnosti GasNet. 

Bez většího využití biometanu Česká republika nesplní závazné emisní cíle EU

Biometan se v Rapotíně vyrábí z biologicky rozložitelného odpadu za pomocí nejmodernějších technologií a má celou řadu výhod. Je to obnovitelný zdroj energie, který si můžeme vyrobit v tuzemsku. Pomůže nám výrazně přispět ke snižování emisí, což platí i pro dnes nejvíce diskutovaný CO2.  „Velkou předností biometanu, který se vyrábí z biologicky rozložitelného odpadu je i to, že jeho složení je téměř identické se zemním plynem. Všechny dnes běžně používané plynové spotřebiče jako jsou kotle, sporáky nebo i auta na CNG fungují bez jakýchkoli úprav i na biometan, respektive BioCNG,“ pokračuje ve vyjmenování výhod Michal Ostatnický. Podle vyjádření odborníků se přitom biometan uplatní i v dalších odvětvích jako například v silniční nákladní dopravě nebo ve vytápění.

Další zásadní výhodou je již existující infrastruktura jak pro výrobu bioplynu, ze kterého se biometan vyrábí, tak zařízení pro přepravu, skladování a zejména distribuci plynu z místa výroby do místa spotřeby. Stávající plynárenská soustava skupiny GasNet je tak již dnes bez významných investic připravena na distribuci a využití biometanu.

Celkem se v Rapotíně vtlačilo v roce 2020 do distribuční plynárenské sítě skupiny GasNet 718 tisíc m3 biometanu, což odpovídá celoroční spotřebě jedné menší obce. V průběhu roku 2020 měla produkce biometanu stále stoupající tendenci. Největší měsíční objem vtlačeného plynu byl dosažen v prosinci 2020, kdy bylo do distribuční sítě dodáno více než 100 tisíc m3 biometanu. Z hlediska provozu distribuční soustavy probíhá vtláčení biometanu do plynárenské sítě GasNet bezproblémově.

NEZÁVAZNÁ POPTÁVKA

Upozornění: Schválení prospektu ČNB nelze chápat jako potvrzení o vhodnosti této investice. Emitent důrazně doporučuje všem potenciálním investorům, aby se nejdříve seznámili s prospektem a provedli vlastní zhodnocení rizikovosti investice, než učiní investiční rozhodnutí. Produkt, o jehož koupi uvažujete, je složitý a může být obtížně srozumitelný.

  NOVINKY Z ODPOVĚDNÉHO
  INVESTOVÁNÍ & ESG

  Nová taxonomie EU pomůže definovat zelené aktivity

  Evropská komise nyní pracuje na standardech tzv. taxonomie, jejímž cílem je vyjasnit zásady naplnění záměrů ochrany životního prostředí a podpořit udržitelné investice. V praxi to znamená zejména nastavení vnímání investic z hlediska jejich druhotného...

  Proč mají zelené investice stále smysl?

  Dohody, dekarbonizace i zájem spotřebitelů: Popularita investic do ESG vzrostla a téma udržitelnosti se stalo jedním z pilířů investování. Díky tomu roste nejen nabídka takto orientovaných investičních produktů a strategií, ale i dostupnost dat, indexů a nezávislých...