Vyšší ESG ratingy jsou v roce 2020 spojeny s lepšími výkony

Analytická společnost Fidelity použila vlastní ESG ratingy a testovala vztah mezi udržitelností a výkony trhu během prvních třech čtvrtletí roku 2020. Studie zjistila v daném časovém rámci velmi silnou pozitivní korelaci mezi relativním tržním výkonem společnosti a jejím ESG ratingem. Studie také ukázala lineární vztah ve všech ratingových skupinách ESG, s tím, že každá skupina je na tom lépe než ta nižší, od A do E.

Podle Fidelity International akcie s vyšším ESG ratingem překonaly během prvních devíti měsíců roku 2020 ty s nižším ESG ratingem. Tedy v turbulentním období těžce poznamenaném pandemií COVID-19, a to v každém měsíci od ledna do září, s jedinou výjimkou v dubnu.

Výzkum zahrnul jak krach trhu v březnu, tak i následné oživení v půlce dubna. Ukazuje silnou pozitivní korelaci mezi tržním výkonem a ratingem ESG. V průběhu devíti měsíců překonaly akcie s ESG ratingem „A“ světový index MSCI AC, a co víc, byl prokázán jasný lineární vztah napříč jednotlivými ratingovými skupinami ESG, přičemž každá z nich porazila skupinu s nižším hodnocením, od A do E.

Jenn-Hui Tan, Global Head of Stewardship and Sustainable Investing ve Fidelity International, říká: „Jsme rádi, že vidíme vztah mezi vysokým ESG ratingem a návratností v průběhu kolapsu trhu a jeho oživení. Podporuje to náš názor, že společnosti s dobrými vlastnostmi mají obezřetnější management a prokazují větší odolnost v krizi.

Společnosti s vysokými ratingy udržitelnosti překonávají své „vrstevníky“.

Navzdory odlišným okolnostem připomíná tržní volatilita roku 2020 volatilitu v roce 2008. Bylo by přirozené zkrátit v době nejistoty investiční horizonty a dát k ledu dlouhodobé zájmy týkající se udržitelnosti v oblasti životního prostředí, spokojenosti akcionářů a správy a řízení společností.

Náš výzkum však naznačuje, že trh opravdu rozlišuje mezi společnostmi podle toho, kolik pozornosti věnují otázkám udržitelnosti, a to jak při pádech trhu, tak při oživení. To ukazuje, proč by udržitelnost měla být tou klíčovou částí aktivní správy portfolia,“ zdůrazňuje Jenn-Hui Tan.

Společnost Fidelity International provedla srovnání výkonů u 2 659 společností pokrývaných akciovými analytiky Fidelity International a u dalších 1 450 společností pokrývaných analytiky FI, kteří se věnují cenným papírům s pevným výnosem, za pomoci vlastního systému hodnocení ESG. Budoucí ratingy jsou odvozené na základě přímých jednání se společnostmi a jsou výsledkem přibližně 15 000 individuálních schůzek ve společnostech ročně.

Cenné papíry s pevným výnosem

Výsledky jsou u pevných výnosů podobné jako u akcií. Dluhopisy 154 společností s ratingem A vynesly v průměru -0,5 %, ve srovnání s -1,5 % u 557 společností s ratingem B a -4,6 % u 225 společností s D ratingem.

Faktor beta

V dubnu došlo v rámci studie k jediné výjimce potvrzující pravidlo. Ve zbylých měsících měly akcie s lepším ESG hodnocením (A a B) vyšší výnosy než akcie s horším hodnocením. V dubnu ale skupiny společností s lepším ESG ratingem poklesly při kolapsu trhů méně a následně, když nastalo oživení, vzrostly méně, v porovnání se společnosti, které měli horší rating. To naznačuje, že akcie s vyšším ratingem ESG také mají nižší betu a jsou méně náchylné k volatilitě na trhu.

Předchozí studie

Společnost Fidelity International provedla podobnou studii v dubnu 2020, přičemž se zaměřila na období mezi 19. únorem a 26. březnem, kdy index S&P 500 klesl o 26,9 procent. První studie testovala vliv tržní volatility na společnosti s rozdílnými ESG charakteristikami a došla ke stejnému závěru: Společnosti s vysokými ratingy udržitelnosti překonaly své „vrstevníky“.

Společnost Fidelity International provedla podobnou studii v dubnu 2020 přičemž se zaměřila na období mezi 19. únorem a 26. březnem, kdy index S&P 500 klesl o 26,9 procent. První studie testovala vliv tržní volatility na společnosti s rozdílnými ESG charakteristikami a došla ke stejnému závěru: Společnosti s vysokými ratingy udržitelnosti překonaly své „vrstevníky“.

Je povzbudivé vidět, že se tento původní závěr v relativně krátkém časovém horizontu shoduje s dnešním výsledkem. Přidává to váhu argumentům zdůrazňujícím, že faktory udržitelnosti mohou ovlivňovat výkonnost firem v různých fázích tržního cyklu.

NEZÁVAZNÁ POPTÁVKA

Upozornění: Schválení prospektu ČNB nelze chápat jako potvrzení o vhodnosti této investice. Emitent důrazně doporučuje všem potenciálním investorům, aby se nejdříve seznámili s prospektem a provedli vlastní zhodnocení rizikovosti investice, než učiní investiční rozhodnutí. Produkt, o jehož koupi uvažujete, je složitý a může být obtížně srozumitelný.

  NOVINKY Z ODPOVĚDNÉHO
  INVESTOVÁNÍ & ESG

  Nová taxonomie EU pomůže definovat zelené aktivity

  Evropská komise nyní pracuje na standardech tzv. taxonomie, jejímž cílem je vyjasnit zásady naplnění záměrů ochrany životního prostředí a podpořit udržitelné investice. V praxi to znamená zejména nastavení vnímání investic z hlediska jejich druhotného...

  Proč mají zelené investice stále smysl?

  Dohody, dekarbonizace i zájem spotřebitelů: Popularita investic do ESG vzrostla a téma udržitelnosti se stalo jedním z pilířů investování. Díky tomu roste nejen nabídka takto orientovaných investičních produktů a strategií, ale i dostupnost dat, indexů a nezávislých...